Recent Changes

Wednesday, March 5

 1. page test1 edited http://wp.home.hive.no/aninew/files/2011/08/Digital-fortelling-Heyerdahl_ferdig.wmv http://wp.hom…
  http://wp.home.hive.no/aninew/files/2011/08/Digital-fortelling-Heyerdahl_ferdig.wmv
  http://wp.home.hive.no/monaoe/files/2012/02/Christofer-Columbus-Oppdagelsesreise2.wmv
  (view changes)
  11:29 pm
 2. page test1 edited http://wp.home.hive.no/aninew/files/2011/08/Digital-fortelling-Heyerdahl_ferdig.wmv
  http://wp.home.hive.no/aninew/files/2011/08/Digital-fortelling-Heyerdahl_ferdig.wmv
  (view changes)
  11:24 pm

Thursday, November 7

Thursday, June 14

 1. page space.menu edited ... {uttrykk2010.jpg} LUT - Norsk 2009 {ma2012.jpg} Matematikk 2012
  ...
  {uttrykk2010.jpg}
  LUT - Norsk 2009
  {ma2012.jpg}
  Matematikk 2012
  (view changes)
  12:02 am
 2. file ma2012.jpg uploaded
  12:02 am

Friday, June 1

 1. page space.menu edited ... {uttrykk2010.jpg} LUT - Norsk 2009 Matematikk 2012
  ...
  {uttrykk2010.jpg}
  LUT - Norsk 2009
  Matematikk 2012
  (view changes)
  12:32 pm
 2. page GLU-2011 edited En wikispace for GLU 5. - 10. 2011. En wiki med studentoppgaver innenfor retorikk og sammensat…

  En wikispace for GLU 5. - 10. 2011.
  En wiki med studentoppgaver innenfor retorikk og sammensatte tekster, samt norskfaglig eksamen med iscenesatt uttrykk. En tretrinnsrakkett for digital ferdighet og kompetanse med faglig arbeid gjennom et studieår.
  Arbeid med fag og transparent integrering i fagene har de siste fem årene vært en årlig foreteelse for studenter på Grunnskoleopplæringen 5. – 10. Det startet med prosjektet lærerutdanning for ungdomsskolelærere, og har fortsatt over i den endrede lærerutdanningen med GLU 5. – 10. I PEL, Norsk og Matematikk har det vært en prosess fra studentene møtte på lærerutdanningen første gang. Alle startet et arbeid med PEL og skriftlige arbeider som skulle leveres i digitale mapper. Gjennom dette arbeidet fikk førsteårsstudenene sitt første møte med en “digital” lærerutdanning for mellom og ungdomstrinn. Utover året møtte norskstudentene det digitale igjen i arbeid med faglige temaer som ordklasser, retorikk og sjangeren hypertekst. I tillegg til dette har studentene arbeidet med det multimodale gjennom forskjellige typer fortellinger. Alt har vært en prosess for å føre studentene frem mot å utforme faglige digitale læringsressurser for bruk i skolen. Læremidler som utnytter de digitale fortrinn, og som ikke skal være lærebok, men et tillegg og forlengelse til disse. Dette arbeidet har ført til en eksamen hvor studentene presenterer sine læremidler for grunnskoleelever og praksislærere, for deretter å ha en pedagogisk samtale hvor de begrunner sine valg.
  I matematikk har studentene arbeidet noe på samme måte, men med digitale verktøy som viser hvordan det digitale kan brukes inn i utforskende arbeid med matematikk i grunnskolen. Deres eksamen har vært å utforme et læremiddels med utforskende oppgaver.

  (view changes)
  12:28 pm

More