tilbake.PNGneste.PNG


Ta deg noen minutter til å tenke over disse spørsmålene. Lag gjerne notater.

Hva forbinder du med ordet ”romantikk”?

Hva vet du om epoken romantikken fra før?