Gjentakelse: ord, setninger, setningsledd, språklige bilder og handlinger som blir gjentatt i en tekst. Gjentakelser blir brukt for å understreke viktigheten av det som blir gjentatt, og er et av de vanligste virkemidlene.


Når gjentakelse blir brukt i starten av setningene, kalles det anafor.