hovedmeny3.jpg
historie.jpg

eventyrsamlere.jpg

sjangartrekk.jpg
folk.jpg

opgavar.jpgkilder.jpg
hjemm.jpg

Mål

Gjenkjenne ulike virkemidler og klare å bruke dem i en egen tekst for å lage et eventyr som holder seg til sjangeren, og som har en god struktur. Med dette menes at du skal skrive ditt eget eventyr som inneholder nettopp de sjangertrekkene vi finner i et folkeeventyr, og som har en tydelig oppbygging som er typisk for sjangeren.

Eventyroppgava

Trykk på startknappen for å høre hva du skal gjøre

Skriv et eventyr!

Hva bør du ha med?

Begynn med å lage et tankekart der du skriver ned alle virkemidler som kan brukes i et eventyr og hva det kan inneholde.

Hva vil du fortelle?

Det er viktig å huske på at eventyret skal ha en moral. Hva skal moralen i eventyret ditt være? Bestem deg for dette før du begynner å skrive, og sørg for at den kommer tydelig frem.

Hva skal du gjøre?

Skriv så et eventyr på ca. en side der du prøver å få med så mange som mulig av sjangertrekkene som er karakteristiske for eventyr.

Hva skal eventyret brukes til?

Når du er ferdig å skrive, les eventyret ditt opp for sidemannen og spør ham/henne om hva de tror er moralen i eventyret ditt. Du skal også høre sidemannen din lese opp sitt eventyr å si hva du tror.


Tips til hvordan du går fram når du lager et eventyr**
1 Finn ut hvem som skal være helten og beskriv ham eller
henne.
2 Fortell hvordan helten innleder reisen sin.
3 Fortell hvordan helten får gode råd.
4 Beskriv målet for reisen.
5 På veien møter helten en venn. Beskriv vennen.
6 Fortell om prøvelser og hindringer som helten må
overvinne for å nå målet.
7 Beskriv stedet hvor fienden bor.
8 Beskriv hvordan helten først blir overvunnet av fienden.
Hvordan skjer det?
9 Beskriv hvordan heltens venn kommer for å hjelpe.
Hvordan skjer det?
10 Beskriv hvordan helten vinner og får sin belønning.

tilbake.jpg
hjemm.jpg