En foreløpig liste over oppdagere. Send oppgavenavnet og navn på gruppemedlemmene til Tor Arne

Thor Heyerdahl ( Anine, Cecilie, Maria)

Cecilie Skog ( Mari og Kristina)

Jurij Gagarin (Ida Sofie og Ingerid)

Christofer Columbus. ( Camilla, Mona og Leif )

Neil Armstrong (Linea, Marthe, Sara Linn og Pernille)
Isbjørnen og polfarerne( Klara, Karoline, Julie og Martin)