Min tale (Tor Arne)

Tale til lærerkollegaer (Anine, Cecilie og Maria)

Til Storesøster (Ingerid Hertzenberg og Ida Sofie Arnhus)

Russepresidentens tale til avgangselever ( Klara, Martin, Karoline og Julie )

Tale til avgangsklasse (Linea, Pernille, Sara Linn & Marthe)

Herrenes tale (Mari)

Rektors tale til 10.klasse (Mona, Camilla & Leif)