Autentiske spørsmål er spørsmål som oppfordrer til refleksjon hos leseren, eller lytterene i dette tilfellet.