Tiltale - hendvender seg direkte til publikum.
Gjentakelse - "Skål, mine herrer" er både de første og de siste ordenen i denne talen.