Pil-inv.jpghome.jpgPil.jpg

Hva_er_reklame?.pngVirkemidler.pngReklamens_Historie.pngYtringsfrihet_i_reklame.pngAnalyse.pngLag_en_reklame!.png


Skjermbilde_2012-04-22_kl._15.17.04.png
målmedsidenanalyse.mkm.pngOrdplakat.MKM.png


.


Når vi skal analyse en reklame kan det være nyttig å ha en mal å følge. Ved å stille de riktige spørsmålene får vi en bedre forståelse for reklamen. Vi har skrevet noen spørsmål nedenfor det kan være aktuelt å bruke i en reklameanalyse. Det kan hende at noen av spørsmålene ikke er aktuelle for akkurat den reklamen du skal analysere, men de kan brukes som en mal.
Gulladam4.jpg
Hentet fra; Gulladam.no.


Førsteinntrykk
Hvilke assosiasjoner får du av reklamen? Hva er førsteinntrykket ditt?


Kommunikasjonssammenheng
Hvem har laget reklamen, og for hva? Hvem er målgruppen? Når har de laget reklamen? Hvordan har de laget reklamen? Hvilket medium er reklamen ment for (TV, radio, plakat, avis)

Beskrivelse
Gi en objektiv beskrivelse av reklamen. Hva ser du?

Tolk reklamen

 • Se på komposisjonen i reklamen. Finner du noe blikkfang?
 • Er det samspill mellom bilde og tekst eller ikke? Hva gjør dette med reklamen?
 • Sier bildene deg noe? Hva er det fokus på?
 • Kommenter farger, logo, firmamerke og overskriftstittel.
 • Lesbarhet - er reklamen lettlest? Er det vanskelig å forstå budskapet eller ikke?
 • Er det mye eller lite tekst? Korte eller lange setninger?
 • Hvilket språk brukes? (informativ, humoristisk, appellativt?)
 • Henvender reklamen seg direkte til brukeren? Hvorfor gjør den det?
 • Bruker reklamen lyriske virkemidler? Hvilke, og hva gjør det med oss som brukere?
 • Gjentas det et poeng eller et slagord i reklamen? Hvorfor velger produsentene å gjøre det? Hvordan påvirker det oss?
 • Bruker reklamen positivt eller negativt ladde ord? Hvordan påvirker det vårt syn på produktet?
 • Brukes det humor i reklamen?
 • Er reklamen du analyserer en ekspertreklame? Hvorfor har produsentene valgt å bruke en ekspert?
 • Fortell hvilket budskap du tror reklamen prøver å få fram? Hvilke følelser synes du reklamen vekker?


Vurdering
Hva synes du om reklamen? Hvem er målgruppen? Treffer reklamen målgruppen? Hvilken effekt tror du reklamen kan ha på de som ser den? Lar du deg påvirke? Hvorfor/Hvorfor ikke?Samarbeid.MKM.pngMuntlig.MKM.pngstjerne.mkm.jpg
Oppgave 17:

Velg en av reklameplakatene nedenfor og analyser reklamen ved hjelp av malen. Lag et førsteutkast individuelt og gå deretter sammen med læringspartneren din.Dere skal gi tilbakemelding på hverandres tekst. Bruk to stjerner og et ønske! Bruk malen og se om dere har fått med alle de relevante punktene. Hva er bra? Hva kan bli bedre? Husk å ta med passende bilder, det skal være en sammensatt tekst!

Ta til deg tilbakemeldingene og skriv ferdig teksten. Publiser den på bloggen din.

Lerum_NyKartong_eple_0.mkm.jpg
Hentet fra lerum.no

freia.mkm.jpg
Hentet fra freia.no

bil.mkm.jpg

grønngulrød.MKM.png
Husk å fylle ut egenvurderingsskjemaet!
Pil.jpg