Anafor er et begrep vi bruker om ord i form av en gjentagelse i begynnelsen av påfølgende setninger. (Bakken, 2009: 27) Vi bruker anafor i talen for at tilhørerne lettere skal huske deler av den. Det er heller ikke en tilfeldighet at den gjentas tre ganger. Tallet tre er nemlig et magisk tall i retorisk sammenheng, og det gjør at også poenget i dette tilfellet får en klar og tydelig struktur.

Eksempel:

- Det er nå vi lever. Det er nå vi har sjansen. Det er nå det gjelder.