Gjentakelse (Repetisjon) - ANADIPLOSE

Er et vanlig virkemiddel i dikt, men også i tale og andre sjangrer.
Gjentakelsene kan være ord, setninger, fraser eller handlinger.
Dette kan fungere som et middel for å understreke viktigheten av det som blir gjentatt.

Det kan også brukes for å skape rytme og stemning.

Anadiplose:
Gjentakelse av ord i avslutningen av setning eller verselinje


EKS:

- Du er en bra kar, en bra kar.