Alliterasjon


Alliterasjoner forekommer når flere ord i nærheten av hverandre begynner med samme forbokstav, en konsonant.
(Bakken, 2009:27)

Ved bruk av dette virkemiddelet skaper man velklang eller vellyd. Dette virkemiddelet blir ofte brukt i avisoverskrifter.
(Stenstad, 2005:39)