22. juli kan være være:
  • Konnotasjon - Ord som vekker spesielle assosiasjoner
  • Verdiladd ord - Minusord ( i dette tilfellet). Ord som vekker assosiasjoner til noe negativt
  • Symbol - Ord som viser til noe annet enn seg selv. Her tenker vi på ofrene for terroren, og ikke selve datoen.

.(Røskeland et al, 2006:88-92).